Dyrekcja

Pracą szkoły kieruje zespół, w skład którego wchodzi:
 

Dyrektor Szkoły - mgr inż. Irmina Wojciechowska


oraz wicedyrektorzy:

mgr Beata Szydłowska
mgr Małgorzata Stanowska


Kierownicy Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Ilona Golik
mgr inż. Beata DuralskaPedagog Szkolny

mgr Agnieszka Langkamer

Dyżur pedagoga:

poniedziałek  7:55 - 8:55 zajęcia rewalidacyjne

                      8:55 - 11:55  dyżur


wtorek          7:55 - 8:55 zajęcia rewalidacyjne

                     8:55 - 15:00  dyżur

 

środa            8:00 - 12:00  dyżur

 

czwartek      7:55 - 8:55 zajęcia rewalidacyjne

                     8:55 - 15:00 dyżur


piątek           11:10 - 13:20  dyżur

                     13:20 - 14:20 zajęcia rewalidacyjne

                     14:20 - 15:00 dyżur