Ułatwienia dostępu

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 dla klas maturalnych

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

dla klas maturalnych

odbędzie się 28 kwietnia 2023r o godz. 9:00 w sali konferencyjnej.

Dzień Przedsiębiorczości z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP Bełchatów

Dzień Przedsiębiorczości z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP Bełchatów

   

 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bełchatowie po raz kolejny włączyło się w Ogólnopolski Program „Dzień Przedsiębiorczości", który organizowany jest w Polsce po raz 20-ty przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.

W ramach tej inicjatywy kadra MCK Bełchatów gościła w swojej siedzibie 4 uczniów i doradcę zawodowego z ZSP nr 2 w Bełchatowie. Podczas wizyty młodzież zapoznała się z działalnością Młodzieżowego Centrum Kariery w Bełchatowie.

Pracownicy MCK Bełchatów przedstawili zadania jednostki jako instytucji rynku pracy udzielającej pomocy młodym ludziom w aktywnym poszukiwaniu pracy. Omówili stanowiska pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy oraz wskazali usługi realizowane w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

W związku z możliwością ugoszczenia w jednostce niewielkiej liczby osób jednocześnie – uzupełnieniem zajęć zorganizowanych w ramach Dnia Przedsiębiorczości było spotkanie z uczniami klasy IV w Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim ZSP nr 2 w Bełchatowie. W trakcie tych zajęć pracownicy MCK również opowiedzieli o specyfice pracy jednostki oraz zaprezentowali swoje stanowiska pracy. Dodatkowo doradca zawodowy opowiedział o czynnikach wpływających na rynek pracy, kompetencjach miękkich oraz co warto zrobić, by być bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej

21 kwietnia uczniowie klas pierwszych wysłuchali prelekcji z udziałem przedstawiciela Straży Miejskiej w Bełchatowie na temat: „Chemiczna pułapka – narkotyki i dopalacze” dotyczącej zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających . Natomiast uczniowie klas czwartych wysłuchali prelekcji na temat „Odpowiedzialność prawna dorosłych”.

Stop cyberprzemocy

19 kwietnia uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji na temat „Przemoc niejedno ma imię” przygotowanej przez pedagoga i psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie poświęconej skutkom przemocy rówieśniczej w wirtualnym i rzeczywistym świecie.

Poradnik dla uczniów -  pobierz 

Poradnik dla rodziców - pobierz 

Odpowiedzialność prawna nieletnich - pobierz