Covid-19

10 zasad dla ucznia - pobierz

Jak skutecznie myć ręce - pobierz

Jak skutecznie dezynfekować ręce - pobierz

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem - pobierz

Koronawirus - podejrzenie zakażenia - pobierz

Podejrzenie zakażenia SARS-Cov-2 - schemat postępowania - pobierz

Wskazówki dla rodzica - pobierz

Procedury funkcjonowania ZSP nr 2 w Bełchatowie w okresie epidemii Covid-19 - pobierz

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-Cov-2 w Polsce - pobierz