Konsultacje 2019/2020

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW ZSP Nr 2

W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

12.09.2019r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

                      (obowiązkowe zebrania dla wszystkich klas)

17.10.2019r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

                      (konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas)

14.11.2019r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00 

                     (konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania w klasach 4 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

12.12.2019r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00  

                      (konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania w klasach 4 – podsumowanie I okresu)

09.01.2020r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

                      (konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania w klasach 1-3 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

06.02.2020r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

                     (konsultacje dla rodziców oraz obowiązkowe zebrania w klasach 1 - 3 – podsumowanie I okresu)