Konsultacje 2019/2020

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW ZSP Nr 2

W II OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

19.03.2020r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

(konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania
w klasach 4 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

 

20.04.2020r. (PONIEDZIAŁEK) – GODZ. 17.00                                       

 (konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas)

 

21.05.2020r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

(konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania
w klasach 1-3 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)