Konsultacje

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW ZSP Nr 2

W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

10.09.2020r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

(konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania  dla wszystkich klas)

15.10.2020r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

(konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas)

12.11.2020r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

(konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania w klasach 4 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

10.12.2020r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

 (konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas,  obowiązkowe zebrania w klasach 1-3 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obowiązkowe zebrania w klasach 4 – podsumowanie I okresu)

21.01.2021r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

(konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania w klasach 1 - 3 – podsumowanie I okresu)

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW ZSP Nr 2

W II OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

25.03.2021r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

(konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania w klasach 4 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

26.04.2021r. (PONIEDZIAŁEK) – GODZ. 17.00                                       

 (konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas)

20.05.2021r. (CZWARTEK) – GODZ. 17.00

(konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz obowiązkowe zebrania w klasach 1-3 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)