Ułatwienia dostępu

Osiągnięcia i sukcesy

 

 

 

 

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH w roku szkolnym 2015/2016

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2016 w ZSP nr 4 - 68%

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2016 w Polsce - 68%

 

 

 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

w roku szkolnym 2015/2016

 

Lp. ZSP nr 4 w Bełchatowie W kraju
zawód kwalifikacja wynik wynik
1. technik geodeta B.34 88,9% 72,9%
2. technik żywienia i usług gastronomicznych T.15  50,0% 39,7%
3. technik organizacji reklamy A.26  50,0% 39,0%
4. technik ekonomista A.35  92,0% 79,0%
5. technik ekonomista A.36  86,0% 79,0%
6. technik hotelarstwa T.11  92,0% 84,0%