Zespół wychowawczy

 

Program wychowawczo - profilaktyczny - pobierz
Plan pracy zespołu wychowawczego - pobierz
Prawa i obowiązki ucznia - pobierz 
Procedury postępowania -
pobierz 
Zasady pobytu ucznia w szkole - pobierz 
Skład zespołu wychowawczego -
pobierz 
Zarządzenia zespołu wychowawczego - pobierz 

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW - POBIERZ 

INTERNET - informacje dla rodziców -  POBIERZ 

10 PORAD DLA RODZICÓW -   POBIERZ