Ułatwienia dostępu

Doradca Zawodowy

HARMONOGRAM PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 od 22.01.2024

 

PONIEDZIAŁEK

 7.50- 10.35 DYŻUR

WTOREK

8.55-15.00 DYŻUR

ŚRODA

8.00-12.30 DYŻUR

CZWARTEK

9.50-13.20 DYŻUR

PIĄTEK

8.55-14.05 DYŻUR

 

Planowanie kariery krok po kroku

Na każdym kroku stawiaj sobie cel, zastanów się po co daną rzecz robisz i zapisz do czego ma cię ona zaprowadzić.

A więc:

 1. Określ swoje zainteresowania i pasje. Pomyśl w jaki sposób, gdzie i z kim lubisz pracować, czy preferujesz pracę w domu czy poza domem, czy potrafisz pracować w grupie i czy lubisz taką pracę, a może jesteś indywidualistą i wolisz pracować sam i odpowiadać tylko za siebie? Dzięki temu będziesz wiedział jaka praca będzie dla ciebie przyjemna. Jeśli uda Ci się dostać pracę zgodną z Twoją pasją, praca stanie się przyjemnością i co za tym idzie, będziesz bardziej zaangażowany w to co robisz. Wynikiem tego będzie sukces zawodowy.
 2. Po określeniu swoich zainteresowań, zajmij się swoimi kompetencjami i kwalifikacjami. Zastanów się jakie masz umiejętności, jaki zakres wiedzy posiadasz o swojej wymarzonej branży, jakie masz predyspozycje do wykonywania danego zawodu i jakie posiadasz zdolności (co cię cechuje i czy ta zaleta przyda się w twojej pracy?). Na końcu określ też swoje doświadczenia (nie tylko zawodowe, ale też te, dzięki którym rozwinąłeś swoje zainteresowania) i osiągnięcia. Wypisz stanowiska, które Cię interesują i zapisz jakie dzięki nim nowe doświadczenia zdobędziesz. Jak możesz awansować lub zmienić stanowisko pracy.
 3. Uwzględnij ograniczenia i bariery, które mogą utrudnić Ci wykonywanie danego zawodu (może być to rodzina, zły stan zdrowia i wiele innych).
 4. Dokonaj oceny rynku pracy. Dowiedz się jakie zawody są zawodami przyszłościowymi i jakie warunki pracy oferują poszczególni pracodawcy. Sprawdź jakie kwalifikacje są potrzebne. Zapoznaj się także z wymaganiami, które stawiają pracodawcy. Wszystko oczywiście w kontekście posiadanych zainteresowań.

Zanim zaczniesz spisywać plany swojej kariery zawodowej, musisz dobrze się zastanowić, by nie podejmować pochopnych decyzji. Zapisz wszystko, co jest związane jest z Twoim celem. Im bardziej szczegółowy plan, tym lepiej. Stanowi to duże ułatwienie i motywuje do osiągnięcia określonego celu. W każdej chwili możesz spojrzeć na swoją rozpiskę i sprawdzić czy zmierzasz w dobrym kierunku.

Korzyści z dobrze zaplanowanego rozwoju kariery zawodowej:

 • wiedząc czego chcesz i gdzie szukać, łatwiej zdobędziesz pracę,
 • odkryjesz swoje słabe i mocne strony,
 • stracisz mniej czasu na rozmowy kwalifikacyjne do firm, które nie są w zasięgu Twoich zainteresowań,
 • będziesz miał lepsze samopoczucie dzięki dążeniu do realizacji swoich celów i marzeń,
 • dokładny plan ułatwi Ci podążanie drogą Twojej kariery i zachęci do dalszego rozwoju zawodowego.
  Pamiętaj, najważniejszy jest dobry plan. Spisz go, wywieś na lodówce i krok po kroku dąż do jego realizacji.

 

 

 

ZDECYDUJ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI, skorzystaj z adresów:


www.youth.org.pl
Strona przeznaczona dla osób szukających np. możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ to program edukacyjny Wspólnoty Europejskiej.

www.estia.educ.goteborg.se
Strona zawiera informacje o edukacji, profesjach i rynku pracy w różnych krajach europejskich. Sieć ESTIA-Net wspiera rozwój interdyscyplinarnego kształcenia ustawicznego przyjaznego kobietom.

www.premiere.com.pl
Strona przeznaczona dla osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań multimedialnych wspomagających procesy dydaktyczne.

www.frps.org.pl
Strona Fundacji Realizacji Programów Społecznych dla osób aktywnych, które poszukają np. informacji, szkoleń dotyczących takich zagadnień, jak przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków itp.


www.eures.praca.gov.pl
Portal Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) - sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia.

www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance
Strona internetowa Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (The European Centre for the Development of Vocational Training) CEDEFOP nt. poradnictwa zawodowego.



www.europa.eu.int/ploteus
Jest to witryna internetowa oferująca ponad 5000 linków do stron internetowych podzielonych na 5 kategorii: możliwości uczenia się, krajowe systemy edukacyjne, wymiany i stypendia, kontakt, przeprowadzka do innego kraju.


www.biura-karier.net
Informacje nt. działalności Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier (OSBK), która powstała na mocy porozumienia podpisanego w grudniu 1998 r. przez Kierowników Biur Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów.

www.progra.pl
Strona zawierająca informacje na temat rozwiązań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania, promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji poprzez doskonalenie kadr.

www.euroguidance.pl
Euroguidance jest siecią wspierającą mobilność edukacyjną i zawodową, której celem jest wymiana i udostępnianie informacji o możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

www.koweziu.edu.pl
Strona zawierająca informacje na temat działalności Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (KOWEZiU).

www.ohp.pl
Strona ochotniczych hufców pracy, zawiera m.in. informacje na temat działalności usługowej w zakresie poradnictwa zawodowego mobilnych centrów informacji zawodowej, młodzieżowych centrów kariery, klubów pracy oraz młodzieżowych biur pracy.

www.psz.praca.gov.pl
Portal zawierający m.in. informacje na temat publicznej służby zatrudnienia, informacje o usługach rynku pracy, dane statystyczne, adresy urzędów pracy, publikacje: Rynek Pracy, raporty o usługach rynku pracy.

 

 Szukając swojej pierwszej pracy często decydujemy się na pierwszą złożoną nam ofertę pracy, ciesząc się z możliwości zdobycia doświadczenia w czasach, kiedy tak trudno otrzymać ofertę stażu albo stanowiska juniorskiego. Jednak czasem dostajemy kilka ofert pracy naraz i pojawia się konieczność trudnej decyzji . Zachęcam do zapoznania się z linkami, znajdują się tam bardzo ciekawe i przydatne informacje.

https://dookolapracy.pl/cv-funkcjonalne-vs-chronologiczne/
https://dookolapracy.pl/wp-content/uploads/2023/04/Zmiana-zawodowa-w-kryzysie.jpg
https://dookolapracy.pl/wp-content/uploads/2023/09/Korporacja-czy-maly-start-up.jpg

 W dniu 28.09.2023r. uczniowie klas programowo najwyższych wraz z opiekunami  wzięli udział w Europejskim Dniu Umiejętności.

więcej informacji:
https://www.ohp.pl/aktualnosci/komenda-lodzkie/europejski-dzien-umiejetnosci-w-belchatowie

  

 W dniu 03.11.2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów dla młodzieży klas programowo najwyższych na temat wiedzy konsumenckiej.
Młodzież uzyskała podstawowe informacje o prawach konsumentów oraz obejrzała krótki film

https://www.youtube.com/watch?v=DfAlG6QH_jQ

Wszystkim zainteresowanym  polecam stronę: Konsument.edu.pl
 to angażujące narzędzie edukacyjne dla promujące prawa konsumenta w Internecie.

Strona jest symulatorem portalu społecznościowego, w ramach którego inicjowanych jest 10 zdarzeń-pułapek realnie spotykanych w sieci, m.in. oszustwo zakupowe, wyłudzenie kodu BLIK, pułapka na subskrybenta, inwestycje alternatywne, piramida finansowa, fałszywa zbiórka charytatywna.

 

Pokolenie Z - charakterystyka na rynku pracy[1]

 

Przedstawiciele pokolenia Z urodzili się po 1995 roku. Najstarsi z nich skończyli w 2020 roku 25 lat.

 

 • Nie znają życia bez Internetu i social media
 • Są otwarci, twórczy, kreatywni, cenią samorozwój
 • Są często indywidualistami, samotnikami i wręcz egoistami
 • Cenią niezależność, wolność, swobodę, szybkość i praktyczność
 • Potrafią robić kilka rzeczy jednocześnie i jest to dla nich w pewien sposób naturalne, dzielą swoją uwagę
 • Z tego samego powodu nie potrafią się skupić tylko na jednej rzeczy, skupić uwagi na jednym zadaniu
 • Ich główne cechy to mobilność, szybka reakcja na zmiany i realistyczne podejście do życia

 

Pokolenie Z

 

Wychowanie

Wychowało się w dobrobycie, w większości byli oni wychowywani niemal bezstresowo, często dostają to, czego chcą, są rozpieszczani, w związku z czym nie ma w nich pokory, uważają, że wszystko im się należy.

 

Stosunek do pracodawcy

Przede wszystkim ceniona praca na własny rachunek, nie lubią ograniczeń kontroli

 

Cel

Wolność, kreatywne, ciekawe zadania, które są ważniejsze niż wysoka pensja, spełnianie się rozwój osobisty

 

Organizacja pracy

Wiele zadań wykonywanych jednocześnie, duży zapał, rozpoczęte każde działanie, trudno więc je doprowadzić do końca, mniejsze skupienie na jednej czynności, nie potrafią ustalić hierarchii zadań

 

Stosunek do czasu wolnego

Tak samo ważny, a nawet ważniejszy niż czas pracy, poświęcany na rozwój siebie i swoich pasji

 

Stosunek do zmiany pracy

Nie chcą wiązać się na stałe z jedną firmą, cenią swobodę, bez problemu zmieniają pracę, jeżeli coś nie idzie po ich myśli

 

Stosunek do pracy zdalnej

Praca zdalna i elastyczność zatrudnienia są bardzo ważne, nie ma problemu, by pracować w firmach z drugiego końca świata

 

Stosunek do reklamy

Duży wpływ reklamy, nawet nieświadomie ulegają jej przekazom

 

Stosunek do marki

Marki są ważne, liczy się jakość jednak cena powinna być racjonalna

 

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-cz-4-pokolenie-z 2020-12-03

 

Nasza szkoła przystąpiła do "Projektu GENERATION Z", którego celem jest umożliwienie dyskusji nad problemem dotyczącym różnicy oczekiwań osób młodych wchodzących na rynek pracy – pokolenie Z, Z-prim, C, a wymaganiami stawianymi ze strony pracodawców wobec potencjalnych kandydatów do pracy. Projekt to dialog z decydentami mający na celu dyskusję nad zmianami rynku pracy, które mogą zminimalizować te dysproporcje oraz tworzyć korzystną politykę rynku pracy dla młodych. Ma to również na celu uświadomienie młodzieży, jakie wymagania postawią przed nimi potencjalni pracodawcy, jakie umiejętności będą pożądane.

 Zachęcam do zapoznania się z "PRZEWODNIKIEM REKRUTACYJNYM".  Opisane są  w nim między innymi: jak napisać CV i list motywacyjny, jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, co zrobić by dobrze na niej wypaść oraz wiele innych niezbędnych informacji przy poszukiwaniu nowej drogi zawodowej.

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-znalezc-prace-poradnik

 

Polecam Waszej uwadze:


https://youtu.be/762XasOJ5NQ zmiana stały element życia
https://youtu.be/iwvWiCpDNks motywacja
https://youtu.be/eFaIE6Nczh0 czy współpraca się opłaca

 

Własna firma, czy ja się do tego nadaję?
Rozpatrując możliwości podjęcia własnej działalności gospodarczej należy zacząć od analizy własnych predyspozycji zawodowych oraz od rzetelnej analizy rynku pracy. Znalezienie  w nim niszy daje Ci 50% szans powodzenia przedsięwzięcia. Kolejne 50% to Twoje zaangażowanie, inicjatywa, przedsiębiorczość, szybkie reagowanie na zmiany. Przeczytaj: link

WŁASNA FIRMA CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ?

Zanim zarejestrujesz własną działalność gospodarczą warto rozważyć “za” oraz “ przeciw” tego typu inicjatywy. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych rozczarowań, będzie dodatkowym motorem do pracy.

PLUSY:

 • sam jesteś dla siebie szefem

 • jesteśniezależny w realizowaniu własnych pomysłów

 • Twoje wynagrodzenie zależy od wkładu Twojej pracy

 • masz możliwość sprawdzenia się

 • stwarzasz miejsca pracy dla innych osób

 • decydujesz kogo zatrudniasz

 • masz duże możliwości kontaktu z innymi ludźmi

 • ………..

MINUSY:

 • brak gwarancji dochodu

 • ryzyko

 • możliwość niepowodzenia przedsięwzięcia

 • nielimitowany czas pracy

 • odpowiedzialność za innych

 • uzależnienie standardu życia od kondycji firmy

 • napięcie emocjonalne

 • konieczność realizowania różnych zadań

 • ………….

Możesz też stworzyć własny katalog,ważne aby “+” górowały nad “-”.

POWODZENIA.

 

                                                               

Zakończyła się w 18 Edycja Dnia Przedsiębiorczości. Z uwagi na wciąż niekorzystną sytuację związaną z epidemią COVID-19 wydarzenia odbywały się zdalnie . Młodzież naszej Szkoły skorzystała z bezpłatnych testów określających mocnych stron oraz zainteresowań oraz miała możliwość zapoznania się z ciekawymi artykułami dotyczącymi pracy i kariery.
 Naszym partnerem było Młodzieżowe Centrum Kariery w Bełchatowie, które po raz kolejny włączyło się w Ogólnopolski Program „Dzień Przedsiębiorczości". który organizowany jest w Polsce po raz 18-ty przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
     Program jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, jego celem jest stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy i szansą na lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez zapoznanie ich z działalnością danej firmy bądź instytucji.
    Doradca zawodowy za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił młodzieży działalność jednostki jako instytucji rynku pracy udzielającej pomocy młodym ludziom w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wskazał zadania realizowane w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. A także za pośrednictwem prezentacji pdf przedstawił informację dotyczącą serwisu internetowego ohp dla młodzieży dokariery.pl. Przekazał adresy stron internetowych i portali społecznościowych dotyczących działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Młodzież ma również w dogodnym dla siebie czasie możliwość odbycia e-wizyty.
Do zobaczenia za rok, polecam:

 

 18 edycja Programu  Dzień Przedsiębiorczości

Z uwagi na nietypową sytuację, spowodowaną epidemią Koronawirusa nie mogą się odbywać spotkania z pracodawcami, ani pracownikami różnego rodzaju instytujcji, dlatego w ramach 18 edycji Programu  Dzień Przedsiębiorczości proponuję zapoznanie się z prezentacją multimedialną

 Działalność Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Bełchatów- wieloletniego partnera naszej szkoły  - zobacz ,

a także z serwisem internetowym ohp dla młodzieży: dokariery.pl  - zobacz

 

 

 

"POLECAM!Drodzy maturzyści specjalnie dla Was w pigułce zasady rekrutacji na studia" 

Zasady rekrutacji na studia 2021 – rekrutacja 2021/22. W niniejszym opracowaniu szczegółowo przedstawiono zasady rekrutacji 2021 na uczelnie wyższe w roku akademickim 2021/22 i warunki przyjęć dla kandydatów rozpoczynających studia w 2021 roku. 
  www.otouczelnie.pl

https://www.otouczelnie.pl/artykul/290/Zasady-rekrutacji-na-studia-2019

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna:
Na rozmowie kwalifikacyjnej, odpowiadając na pytania, opowiadasz o sobie, o swoich kompetencjach, doświadczeniach, tym, co możesz wnieść do organizacji. Jeśli pracodawca uzna, że to wszystko, cały Twój potencjał będzie przydatny do rozwoju jego firmy, że pomożesz w rozwiązaniu bolączek przedsiębiorstwa, dogadacie się co do stawki i jednocześnie jest między Wami nić porozumienia, to sukces rekrutacyjny gwarantowany - zachęcam do przeczytania ciekawego wywiadu: https://zielonalinia.gov.pl/-/znalezc-prace-znalezc-pomysl-na-siebie

 

Zachęcam do odejrzenia cyklu DROGI ZAWODOWE:

https://youtu.be/qefETYPjBs0

https://youtu.be/yonDabH84xM

 

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją do platformy dokariery.pl 


 

13. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbędzie się pod hasłem „Nowa normalność”.

Temat przewodni  w żaden sposób nie wyklucza innych tematów związanych z rynkiem pracy, biznesem, przedsiębiorczością. Rok 2020 okazał się wielkim wyzwaniem. Trudno znaleźć branżę, na którą światowa pandemia znacząco nie wpłynęła – dla jednych była katastrofalna w skutkach, dla innych okazała się nieoczekiwanym sukcesem.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości on-line możemy skorzystać z następujących prelekcji ,wykładów:

Przedsiębiorstwo w czasie pandemii COVID-19”.

https://innpuls.clickmeeting.com/

https://fb.me/e/1HDcsI2n6

https://innpuls.clickmeeting.com/

 

Jakie możliwości daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Film umieszczony na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5RDN9oaVcys

“Rola wartości w nowej rzeczywistości biznesowej “ 
https://wartosciwbiznesie-tp2020-w-i.konfeo.com/

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na:

– konsultacje w ośrodku Enterprise Europe Network dotyczące innowacyjności i umiędzynarodowienia firm. Zadawać pytania można poprzez formularz on-line na stronie Fundacji https://www.frp.lodz.pl/wsparcie_dla_biznesu/konsultacje/

– konsultacje radcy prawnego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pytania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LINKI do stron internetowych z zakresu doradztwa zawodowego

Testy kariery

http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=pl

Informacje o uczelniach, kierunkach, studiów

http://www.uczelnie.info.pl

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl

Możliwości Kształcenia w Europie

http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm

Informacje o studiowaniu za granicą

http://www.dreamfoundation.eu

Katalog zawodów, testy, uczelnie

http://www.kluczdokariery.pl

http://praca-enter.pl/

Testy na orientację zawodową

http://www.dreamfoundation.eu/career-test/page1

Gra komputerowa pozwalająca na zbadanie predyspozycji zawodowych

http://www.paninformatyk.com.pl/informatyka/pobierz-tajemnice-aeropolis

Dokumenty Europass

http://europass.org.pl

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl

Wirtualny informator maturzysty

https://m.facebook.com/wirtualny.informator.maturzysty/photos/a.10150635773946016/10155815174241016/?type=3&source=44

 

POLECAM WYWIAD z Izabellą Wojtaszek - magister psychologii społecznej i trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży zdobywania dopasowanej pracy. -pobierz

LINKI do stron internetowych z zakresu doradztwa zawodowego

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym

http://www.ore.edu.plhttp://www.ore.edu.pl/dla-uczniowhttp://www.ore.edu.pl/dla-rodzicow-2

Ogólne informacje o szkołach


http://www.szkolnictwo.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze


http://www.ohpdlaszkoly.pl

Informacje o zawodach, rankingi szkół


http://www.perspektywy.pl

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze, informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje

http://www.koweziu.edu.pl

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów



http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-
07-47/projekty-systemowe-i-konkursowe

 

 

Informacje na temat poszukiwania pracy;możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ (ERAZMUS+)


http://zielonalinia.gov.pl/

 www.mlodziez.org.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP


http://www.ohp.pl

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową


http://www.olimpiada.sdsiz.pl

Portal Perspektyw


http://www.perspektywy.pl/portal

Publikacje Euroguidance


http://euroguidance.pl/index.php?id=5

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

www.pupbelchatow.pl


Oświatowe ABC - Krok przed decyzją


http://www.ore.edu.pl/images/files/efs/uczen/ABC_KOWEZ iU_19_10.pdf
        

Oświatowe ABC - Obalamy mity o egzaminie

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/images/ABC/abc_oswiaty_egzaminy.pdf

 

Polecam zapoznanie się z prognozą zawodów na rok 2020 w naszym powiecie.

 



Zakończyła się w 12. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, pod hasłem: Doradzamy - zawodowo, wybieramy - odlotowo. Z uwagi na wciąż niekorzystną sytuację związaną z epidemią COVID-19 wydarzenia odbywały się zdalnie . Młodzież naszej Szkoły skorzystała z bezpłatnych testów określających predyspzycje zawodowe oraz miała możliwość zapoznania się z ciekawymi artykułami dotyczącymi pracy i kariery.

Zachęcam do zapoznania się i analizy własnej osobowości.

TYP OSOBOWOŚCI A RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY

Człowiek jest istotą społeczną, ale każdy z nas stanowi indywidualność złożoną z różnorodnych cech osobowości. Mają one wpływ na całokształt naszych działań, postępowanie, zachowanie w określonych sytuacjach, wybór zawodu.
Typologia osobowości wg. Hipokratesa

 • choleryk (pobudliwy, ale wytrwały w działaniu. Choleryk to urodzony przywódca)

 • sangwinik (człowiek żywego usposobienia, lecz mało wytrwały i łatwo ulegający wpływom. Kreatywny, energiczny, spontaniczny. Sprawdza się w zawodach wymagających kontaktu z ludźmi)

 • flegmatyk (spokojny, zrównoważony, opanowany, pamiętliwy. Nie okazuje emocji, trudno go wyprowadzić z równowagi. Sprawdza się w pracy zorganizowanej, gdzie wymagana jest dokładność i analityczne myślenie)

 • melancholik (mało aktywny, lecz wytrwały w działaniu, jak i w uczuciach. To dobry pracownik, perfekcyjnie wykonujący swoje obowiązki. Sumienny, dokładny, ale i wymagający)

Typologia Hipokratesa stosowana jest do przypisywania jednostkom pracy odpowiedniej do ich temperamentu. Cechy wrodzone człowieka mogą pomóc w wykonywanej pracy, ale też mogą sstnowić źródło frustracji w pracy niezgodnej z temperamentem człowieka.

Typologia Carla Junga określała kierunek i zakres aktywności społecznej człowieka, wyróżnił on dwa typy osobowości:

 • introwertyk - wykazuje hermetyczną postawę życiową, całą energię kieruje do własnego wnętrza .
  Introwertycy to ludzie, którzy wolą spędzać czas samotnie, a do pracy potrzebują ciszy i skupienia. Są ostrożni, niezbyt towarzyscy, trzymający emocje na wodzy. Są solidni potrafią się odnaleźć w chaosie informacyjnym, analityczni, dokładni. Najlepiej sprawdzą się w zawodach, które można wykonywać zdalnie, w zaciszu domowym (programiści, graficy, redaktorzy, korektorzy, copywriterzy, tłumacze). Odnajdują się również w roli opiekunów zwierząt. Dla wielu z nich przebywanie ze zwierzętami jest znacznie przyjemniejsze niż kontakt z innymi ludźmi, może więc to być idealne rozwiązanie. Spokojna będzie również praca w bibliotece, archiwum oraz działalność wykonywana samodzielnie: rękodzieło, krawiectwo, wytwarzanie.biżuterii. Introwertyk będzie dobrze czuł się, gdy będzie mógł pracować w skupieniu i samotności.

 • ekstrawertyk- kieruje swoją działalność i aktywność na otoczenie.

Ekstrawertyk jest osobą, która doskonale czuje się w towarzystwie innych ludzi. Jest otwarty na innych, działa szybko, nie lubi siedzieć bezczynnie, nie ma problemu z nawiązaniem nowych znajomości, szybko odnajduje się wśród nieznajomych osób. Osoby te czują się dobrze w roli lidera grupy, radzą sobie z tym i czerpią z tego satysfakcję. Są komunikatywni, umieją współpracować w grupie, budować relacje i utrzymywać kontakty. To urodzeni sprzedawcy, kierownicy, akwizytorzy, liderzy projektów, prezenterzy, dziennikarze.

Źródło: https://pracanaswoim.com/

Zachęcam  do odwiedzenia podanych linków i wykonanie bezpłatnego testu predyspozycji zawodowych.

https://www.arealme.com/16types/pl/

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY!
Nasza Szkoła jak co roku została zgłaszana do wydarzeń w 12. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, która odbędzie się od 19 do 25 października. W tym roku temat OTK brzmi: Doradzamy - zawodowo, wybieramy - odlotowo. Z uwagi na wciąż niekorzystną sytuację związaną z epidemią COVID-19 wydarzenia będą się odbywać w całości zdalnie
 .
Informacje – doradca zawodowy.

 

 

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.
 • Na wybór zawodu wpływają wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny ; aktywność własna jednostki oraz wpływ środowiska.
 • Działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.
 • Osobą odpowiedzialną za wdrożenie WSDZ jest Dyrektor Szkoły. Osobą koordynującą działania doradcze na terenie szkoły jest doradca zawodowy, prowadzący Szkolne Centrum Informacji Zawodowej.
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.
 • Program zawiera informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi.
 • WSDZ jest częścią planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces edukacyjno- doradczy.
 • Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.
 • Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka; działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane                                i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.
 • WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.
 • Szkolni sojusznicy: KOWEZiU, ORE, Rodzice, uczelnie wyższe , Młodzieżowe Centrum Kariery, Ochotnicze Hufce Pracy, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędu pracy przedstawiciele zakładów pracy i pracodawców, Centra Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz innych instytucji edukacyjnych i działających na rynku i inni.

 

Cele doradztwa zawodowego

 

Celem jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego 
planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy 
i systemu edukacji

 

Obszary do pracy:

Poznawanie własnych zasobów
Świat zawodów i rynek pracy
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

OBSZAR : POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

 

motywacja

 

stan gotowości podmiotu do podejmowania określonych działań (np. motywacja do pracy, nauki, sportu), stopień zaangażowania w wykonywanie danych czynności. Dzięki wysokiej motywacji możliwe jest kontynuowanie działań pomimo napotykanych trudności, stąd procesy motywacyjne odpowiedzialne są w dużej mierze za realizację postawionych przez podmiot celów.

 

osobowość

 

zespół względnie stałych cech psychicznych podmiotu zapewniający mu poczucie tożsamości, tj. integrujący myśli, emocje i uczucia oraz zachowania.

poczucie własnej

wartości

 

 

 

 

predyspozycje

zawodowe

 

postawa względem własnej osoby, stosunek do samego siebie, emocjonalny wymiar obrazu siebie. Poczucie własnej wartości wyraża ocenę podmiotu ukierunkowaną na to, co wie i myśli o sobie (samowiedza).

Źródło: Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U.,

Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9–13 lat, ORE, Warszawa 2017.

wrodzone skłonności do efektywnego wykonywania danych czynności (związanych z konkretnym zawodem). Predyspozycje mogą mieć charakter poznawczy (np. wysoka inteligencja), osobowościowy (np. bycie reaktywnym – cecha

temperamentu) lub sprawnościowy (np. motoryka). Predyspozycje zawodowe to zatem takie właściwości podmiotu, które ułatwiają mu radzenie sobie z zadaniami charakterystycznymi dla danej profesji.

 

samoocena

 

uogólniona, względnie trwała postawa podmiotu względem siebie, mająca istotne znaczenia dla jego samopoczucia (emocje) i zakresu podejmowanych działań (motywacja). Samoocenę opisuje się zazwyczaj w trzech wymiarach:

• poziomu, czyli niska – wysoka,

• stałości/trwałości, czyli niestabilna – stabilna,

• adekwatności, czyli zaniżona – adekwatna – zawyżona.

Źródło: Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M.,

Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rozenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2008.

 

talent

synonim „uzdolnienia”;

względnie stałe warunki wewnętrzne człowieka determinujące efektywność wykonywania czynności w specyficznej sferze jego działalności. Talent ma charakter kierunkowy, związany jest z konkretną dziedziną, np. plastyczny, muzyczny, sportowy. Wyrazem posiadania talentu przez ucznia są jego osiągnięcia, stąd zazwyczaj używa się pojęcia „talent” w przypadku już

aktualizowanego (rozwijanego), a nie jedynie możliwego do wykorzystania potencjału podmiotu. Talent zatem to przejawiane w zachowaniu (w postaci osiągnięć w danej dziedzinie/przedmiocie) uzdolnienie.

 

uzdolnienia

 

względnie stałe warunki wewnętrzne człowieka determinujące efektywność wykonywania czynności w specyficznej sferze jego działalności. Uzdolnienia mają charakter kierunkowy, związane są z konkretną dziedziną, np. plastyczne, muzyczne, sportowe, motoryczne. Synonim „talentu”, przy czym zazwyczaj

„talent” używany jest w przypadku uzdolnień przejawianych w postaci osiągnięć (a nie tylko potencjalnych, ukrytych możliwości podmiotu). Źródło: Strelau J., Inteligencja człowieka, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

 

wartości

 

Wartości często ujmowane są jako cele do realizacji przez podmiot (np. dążenie do prawdy lub autonomii), stąd traktuje się je jako element systemu motywacyjnego człowieka.

Źródło: Knopik T. (red.), Kotwice kariery, Wyd. Lechaa, Lublin 2015.

 

 

zainteresowania

zjawisko polegające na stałym i częstym ukierunkowaniu uwagi (mimowolnej i świadomej) jednostki na określone kategorie obiektów, czynności, stanów lub sytuacji.

Źródło: Gąsiorowska A., Bajcar B., Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

– nowe narzędzie dla doradcy zawodowego. W: Testy w poradnictwie zawodowym.

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego – zeszyt nr 37,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.

zasoby

potencjał jednostki (tj. wiedza, umiejętności, postawy, stan zdrowia, osobowość),który może być wykorzystywany przez nią do zaspokojenia potrzeb i realizacji celów. W psychologii zasoby ujmowane są często jako środki będące w dyspozycji podmiotu, które możliwe są do zastosowania przez niego celem rozwiązania problemu. Zasoby mogą być wewnętrzne (należące do jednostki)

lub zewnętrzne (związane ze wsparciem otoczenia, np. postawą rodziców, rówieśników). Ekwiwalenty: zasoby = potencjał = wyposażenie podmiotu.

 

OBSZAR: ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

certyfikowanie

proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64.

Klasyfikacja zawodów

i specjalności

usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi „spis z natury” zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana została na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji

Zawodów ISCO-08.

Źródło: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja zawodów i specjalności [dostęp: 12.06.2016].

kwalifikacja

zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie

potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

Dz.U. 2016 poz. 64.

rynek pracy

ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia.

Źródło: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy

 

specjalność

jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Źródło: Strojna E., Żywiec-Dąbrowska E., Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2014.

zawód

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kompetencji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu

stanowi źródło dochodów.

Źródło: Strojna E., Żywiec-Dąbrowska E., Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2014.

Zintegrowany System

Kwalifikacji

wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64.

 

OBSZAR: RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

edukacja

ogół procesów wychowawczo-dydaktycznych przebiegających w społeczeństwie, łącznie z procesami samo edukacyjnymi, tj. obejmującymi samowychowanie i samouctwo.

Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000.

edukacja formalna

kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych i kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (tzn.

efektów kształcenia, poświadczonych dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia) albo kwalifikacji w zawodzie (tzn. wyodrębnionego w danym zawodzie zestawu oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji).

efekty uczenia się

wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się. Na efekty uczenia się składa się to, co człowiek wie i rozumie, co potrafi wykonać, a także to, do jakich zobowiązań jest przygotowany. Poszczególne efekty uczenia się mogą mieć charakter specyficzny dla danej kwalifikacji lub uniwersalny; mogą np. odnosić się do tzw. kompetencji kluczowych lub ogólno zawodowych.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz. U. 2016 poz. 64.

kompetencje

zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzystaniem efektów uczenia się i własnych doświadczeń. Dlatego kompetencji nie można utożsamiać z efektami uczenia się. Termin kompetencje – w zależności od kontekstu – może oznaczać m.in.: zakres działania, zakres uprawnień do podejmowania

decyzji, merytoryczne przygotowanie do wykonania określonego

zadania.

Źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa, 2016.

osiągnięcie

wyodrębniony zbiór efektów uczenia się, których uzyskanie zostało potwierdzone w walidacji, stanowiący część wymagań dla danej kwalifikacji rynkowej.

Źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa 2016, s. 38; Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (2009/C 155/02), Dz. U. C 155 z 08.07.2009 r.

uczenie się

to proces, w którym: na drodze poznania, doświadczenia i ćwiczenia powstają nowe struktury wiedzy, umiejętności, nawyki i postawy, czyli dokonuje się pewna zmiana osoby. Źródło: Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003.

uczenie się przez całe życie

koncepcja uczenia się obejmująca rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie formalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych, oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności.

umiejętności

przyswojone w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64.

 

 

OBSZAR: PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNOZAWODOWYCH

awans zawodowy

przejście pracownika na wyższe stanowisko, osiągnięcie wyższego szczebla w hierarchii zawodowej, osiągnięcie wyższej grupy osobistego zaszeregowania, a także zwiększenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, często zwiększenie udziału we władzach zakładu i podniesienie prestiżu społecznego.

Awans zawodowy pracownika zależy od wykształcenia, zdolności, chęci do pracy, umiejętności zawodowych, aspiracji zawodowych, wiadomości, odpowiedzialności, uznania przełożonych, chęci doskonalenia się oraz umiejętności współdziałania i współżycia z ludźmi.

Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000.

całożyciowe

poradnictwo kariery

proces umożliwiający obywatelom w każdym wieku i w każdym punkcie ich życia określenie ich zdolności, kompetencji i zainteresowań potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzania

własnymi ścieżkami edukacji i pracy. Całożyciowe poradnictwo kariery obejmuje całą gamę indywidualnych i grupowych aktywności odnoszących się do udzielania informacji zawodowej, doradzania, określania kompetencji, wspierania i nauczania podejmowanych decyzji oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do zarządzania karierą edukacyjno-zawodową.

decyzja

rozstrzygnięcie w sytuacji, gdy istnieje dwie lub więcej możliwości rozwiązania trudności.

doradztwo zawodowe

uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego

i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

kariera zawodowa

przebieg pracy zawodowej człowieka w ciągu jego życia, wyznaczony „ścieżką awansową” w zawodzie lub przechodzeniem do innego rodzaju pracy. Kariera lub droga zawodowa, w połączeniu z koncepcjami rozwoju zawodowego, stanowi

jedno z podstawowych pojęć teorii kształcenia zawodowego.

rozwój zawodowy

doskonalenie osobowości zawodowej na skutek wykonywanej pracy zawodowej i związanej z tym edukacji.

Źródło: Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.

środowisko pracy

zespół czynników materialnych, osobowych i społecznych opisujących i warunkujących pracę podmiotu i/lub grupy. Praca zaś to szereg czynności podejmowanych przez człowieka wymagających od niego zaangażowania, a służących zaspokojeniu potrzeb własnych i otoczenia.

zajęcia związane

z wyborem kierunku

kształcenia i zawodu

zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 109.1.pkt 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).