Rada Rodziców

Nr konta bankowego Rady Rodziców
31 1160 2202 0000 0005 3542 1622

Dobrowolna składka na Radę Rodziców - 50 zł /rok (można mniej)

Przy dokonywaniu przelewu proszę w tytule podawać:
-jeśli wpłaca rodzic lub uczeń -
podaje imię i nazwisko rodzica lub ucznia oraz symbol klasy,
-jeśli wpłaca wychowawca - 
podaje imię i nazwisko wychowawcy oraz symbol klasy.