Dyrekcja

Pracą szkoły kieruje zespół, w skład którego wchodzi:
 

Dyrektor Szkoły - mgr inż. Irmina Wojciechowska


oraz wicedyrektorzy:

mgr Beata Szydłowska
mgr Małgorzata Stanowska


Kierownicy Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Ilona Golik
mgr inż. Beata DuralskaPedagog Szkolny

mgr Agnieszka Langkamer