Kierunki kształcenia

Rekrutacja 2019/2020

Link do logowania   - https://lodzkie.edu.com.pl/

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Prezentacja kierunków kształcenia.

 

Nabór do szkoły prowadzony jest elektronicznie.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNO - HOTELARSKIE

Zawód/Przedmioty rozszerzone

 

Absolwenci gimnazjum 

Technik ekonomista - język angielski, geografia

Technik geodeta - język angielski, geografia

Technik hotelarstwa - geografia, język angielski

Technik logistyk - geografia, język angielski

Technik reklamy - geografia, język angielski

Technik usług fryzjerskich - biologia, język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język angielski

 

Absolwenci szkoły podstawowej

Technik ekonomista -  geografia

Technik geodeta -  geografia

Technik hotelarstwa -  język angielski

Technik logistyk - geografia

Technik reklamy - język angielski

Technik usług fryzjerskich -  język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski

 

Nauka w technikum po gimnazjum trwa 4 lata, a po szkole podstawowej 5 lat.. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się w pracowniach szkolnych, zaś  miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców. Młodzież uczy się języka zawodowego angielskiego lub niemieckiego w danej branży.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2

Zawód/Języki obce

 

Fryzjer - język angielski język angielski we fryzjerstwie

Kucharz - język angielski, język angielski w gastronomii

 

Nauka zawodu trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się w pracowniach szkolnych oraz na podstawie umów zawartych między uczniem a pracodawcą w zakładach pracy. Uczniowie posiadają status „młodocianego pracownika”.
W dalszej perspektywie mogą podjąć kształcenie w 2- letniej szkole branżowej II stopnia, zdobywając wykształcenie średnie i dyplom technika.