Z przykrością informujemy, że 3 stycznia 2021 roku zmarła

emerytowana nauczycielka naszej szkoły, Pani Wiesława Kłysik.

Pogrzeb odbędzie się 7 stycznia o godzinie 11.00 na Cmentarzu w Bełchatowie.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

(SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021)

 1. Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, należy zachować odpowiedni odstęp
  (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.

 3. Po szkole należy poruszać się tylko w maseczce. Można ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.

 4. Wejście do sali egzaminacyjnej tylko za okazaniem dowodu osobistego.

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów (zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE) itd.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KAKULATORÓW!!!

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. W dniach 11, 12 stycznia 2021 r. zdający wchodzą do szkoły, wg harmonogramu:

 

Wejście

Klasa

Główne

4ad/d

4lr

4hf

Przy drugiej klatce schodowej

4g

4ad/a

3hf

3ar/a

 

W pozostałe dni zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym.

 1. Na egzamin zdający zgłaszają się ok. 1 godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.

 2. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

 3. Jeśli to możliwe, prosimy nie wnosić na teren szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów (torby, plecaki, itp.). W indywidualnych przypadkach rzeczy będą zabezpieczone w wyznaczonej sali.

 

Harmonogram egzaminów:
https://drive.google.com/file/d/1lGVgQVIKxFiw6ZQKjKybc6WCmtlYCqut/view?usp=sharing

Wykaz materiałów i przyborów:
https://drive.google.com/file/d/1O8r4eiariVr6ce3bhFc-TswBOVZ4n8mj/view?usp=sharing

Informacja dla zdającego:
https://drive.google.com/file/d/1tDDbMGQfZyEdmSZep-IEF0mEo3ISgSt8/view?usp=sharing


Wytyczne epidemiczne dotyczące przeprowadzania egzaminów (COVID-19)
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf

 

 

ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM 

– STYPENDIA  DLA  NAJZDOLNIEJSZYCH. III EDYCJA”


Nabór wniosków od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. 

Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej https://zawodowcy.lodzkie.pl/