KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW!!!

Od 08 czerwca 2020 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne w terminie głównym, zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Listy zdających egzaminy maturalne dostępne będą na drzwiach przy II klatce schodowej, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w dniu egzaminu - przy wejściach do budynku szkoły.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa absolwenci wchodzą na egzamin wejściem:

-  głównym (klasa 4 ad, 4 lr i absolwenci z lat ubiegłych zdający „starą maturę”) 

- przy drugiej klatce schodowej (klas 4 g i 4 hf i absolwenci z lat ubiegłych zdający „nową maturę”).

Wytyczne i informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku:

Harmonogram egzaminu maturalnego - pobierz

Dozwolone materiały i przybory piśmiennicze - pobierz

MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA MATURZYSTÓW - MATURA 2020 - pobierz

UWAGA!
Aktualizacja harmonogramu egzaminu maturalnego

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200520_E8_EG_EM_Harmonogram_AKTUALIZACJA.pdf

W TYM ROKU CZĘŚĆ USTNA  EGZAMINU MATURALNEGO NIE JEST PRZEPROWADZANA, poza wyjątkami:
W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić wyłącznie absolwent, który:
1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2. jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Absolwenci, którzy spełniają wyżej wymienione warunki muszą w terminie do 25 maja 2020 r. złożyć informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

W SIECI – TRENUJ UMYSŁ”

Zapraszamy na nowy e – QUIZ!!!

Sprawdź swój potencjał. Znajdź twórcze rozwiązanie.

Materiały do pracy indywidualnej znajdziesz poniżej.

Swoją propozycję rozwiązania e – QUIZU oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych (scan)

prześlij na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - pobierz

Pomysłodawcy zabawy:

Agnieszka Nagodzińska - Bociek - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Kępińska - Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Świątek - ZSP nr 2 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na podane adresy e-mail

Łamigłówka - SKOJARZENIA

Do każdego z trzech słów znajdź uzasadnione skojarzenie:

  1. kolor – owoc – broń =

  2. listek – odmowa – owoc =

  3. łyżwy – deser – ciało stałe =

  4. transport – upór – głupota =

  5. zegarek – drogowskaz – nauczyciel =

  6. pyłek – młodzi – wazon =

  7. słup – ocean – konserwować =

  8. lustro – piłka – szajba =

  9. kaptur – las – sprawiedliwość =

Uwaga absolwenci!
Wydawanie dyplomów i suplementów do dyplomów będzie odbywało się w sekretariacie szkoły w dniach 8,9,10 czerwca po napisaniu przez was matur.
8 czerwca - 4hf i 4ad
9 czerwca - 4lr
10 czerwca - 4g.
Pozostali uczniowie, którzy zdawali egzaminy zawodowe w sesji zimowej, mogą zgłaszać się po odbiór świadectw indywidualnie do sekretariatu szkoły, począwszy od 25 maja.