Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców godzina 15:00 - 16:00

- pobierz -

 


Serdecznie zapraszamy Rodziców

na spotkania z wychowawcami klas,

które odbędą się 8 września (czwartek) o godz. 17.00


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 

 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
(termin poprawkowy)

09 WRZEŚNIA 2022 R.

 

Zdający (poprzez ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika) ma możliwość sprawdzenia wyników egzaminu na stronie https://wyniki.edu.pl

 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

09 września 2022r., od godz. 13.00 (w sekretariacie szkoły)

 

Po odbiór świadectw, aneksów lub informacji o wynikach proszę zgłaszać się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

UWAGA !

                                            WYNIKI EGZAMINÓW Z SESJI CZERWIEC 2022
31.08.2022
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom i placówkom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego (sesja czerwiec - lipiec 2022).
Uczniowie mogą sprawdzić wyniki swoich egzaminów od godz. 10 rano po zalogowaniu się w portalu zdającego pod adresem internetowym https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/  (używając swojego loginu i hasła).
Mogą też zgłosić się osobiście do kierowników szkolenia praktycznego w godz. 10-14.
07.09.2022
Termin przekazania szkołom i placówkom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (sesja czerwiec - lipiec 2022).
Wyżej wymienione dokumenty będzie można odebrać osobiście (wymagany dowód osobisty lub upoważnienie) w sekretariacie szkoły w dniu 7 września w godz. 12.00 - 15.00.


                                        SKŁADANIE DEKLARACJI NA SESJĘ STYCZEŃ-LUTY 2023
09.09.2022
Upływa ostateczny termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2023 (podstawa programowa 2012 – kwalifikacje jednoliterowe).
15.09.2022
Upływa ostateczny termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2023 (podstawa programowa 2017 i 2019 - kwalifikacje dwu i trzyliterowe).
Uczniowie składają deklaracje wraz z kopiami orzeczeń, opinii i zaświadczeń do wychowawcy klasy.
Absolwenci składają deklaracje do kierowników szkolenia praktycznego (wraz z kopiami orzeczeń, opinii, świadectwa ukończenia szkoły oraz zobowiązani są mieć ze sobą dowód osobisty).