ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM 

– STYPENDIA  DLA  NAJZDOLNIEJSZYCH. III EDYCJA”


Nabór wniosków od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. 

Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej https://zawodowcy.lodzkie.pl/