W SIECI – TRENUJ UMYSŁ”

Zapraszamy na nowy e – QUIZ!!!

Sprawdź swój potencjał. Znajdź twórcze rozwiązanie.

Materiały do pracy indywidualnej znajdziesz poniżej.

Swoją propozycję rozwiązania e – QUIZU oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych (scan)

prześlij na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - pobierz

Pomysłodawcy zabawy:

Agnieszka Nagodzińska - Bociek - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Kępińska - Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Świątek - ZSP nr 2 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na podane adresy e-mail

Łamigłówka - SKOJARZENIA

Do każdego z trzech słów znajdź uzasadnione skojarzenie:

  1. kolor – owoc – broń =

  2. listek – odmowa – owoc =

  3. łyżwy – deser – ciało stałe =

  4. transport – upór – głupota =

  5. zegarek – drogowskaz – nauczyciel =

  6. pyłek – młodzi – wazon =

  7. słup – ocean – konserwować =

  8. lustro – piłka – szajba =

  9. kaptur – las – sprawiedliwość =

UWAGA!
Aktualizacja harmonogramu egzaminu maturalnego

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200520_E8_EG_EM_Harmonogram_AKTUALIZACJA.pdf

W TYM ROKU CZĘŚĆ USTNA  EGZAMINU MATURALNEGO NIE JEST PRZEPROWADZANA, poza wyjątkami:
W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić wyłącznie absolwent, który:
1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2. jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Absolwenci, którzy spełniają wyżej wymienione warunki muszą w terminie do 25 maja 2020 r. złożyć informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

MATURZYSTO!!!
Od 25.05.2020 roku w ZSP Nr 2 w Bełchatowie zostaną zorganizowane konsultacje

dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów

prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do sekretariatu szkoły - tel. 42 632 16 42.

Uwaga absolwenci!
Wydawanie dyplomów i suplementów do dyplomów będzie odbywało się w sekretariacie szkoły w dniach 8,9,10 czerwca po napisaniu przez was matur.
8 czerwca - 4hf i 4ad
9 czerwca - 4lr
10 czerwca - 4g.
Pozostali uczniowie, którzy zdawali egzaminy zawodowe w sesji zimowej, mogą zgłaszać się po odbiór świadectw indywidualnie do sekretariatu szkoły, począwszy od 25 maja.

Informacje dla Maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i  przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 roku na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Wytyczne dotyczące przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych


O czym należy pamiętać podczas egzaminu!