Ułatwienia dostępu

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE BEZ TAJEMNIC”

                   

  
W dniu 12.05.2023r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Bełchatowie zorganizowali dla młodzieży z Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie w ZSP nr 2 zajęcia pt. „Fundusze Europejskie bez tajemnic” w związku z obchodami w dniach 12-14 maja 2023r. Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników na temat Funduszy Europejskich oraz  możliwości jakie niosą one dla młodych ludzi. Na spotkanie została zaproszona przedstawicielka Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie. Za pośrednictwem prezentacji multimedialnej „Fundusze Europejskie dla młodych” przekazała informacje mające na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi jakie mają możliwości w ramach wsparcia Unii Europejskiej. Dzięki zajęciom młodzież wie gdzie i w jaki sposób może skorzystać z Funduszy Europejskich, gdzie zgłosić się w  przypadku, gdy będą chcieli założyć własną działalność gospodarczą, podnieść swoje kwalifikacje, podjąć staż czy wziąć pożyczkę na kształcenie.
Pracownicy MCK przedstawili projekty realizowane w Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi współfinansowane przez Unię Europejską m.in. projekty w ramach programu „Gwarancji dla młodzieży” –„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” i  „Równi na rynku pracy”. Szczególną uwagę poświęcono aktualnie trwającemu projektowi „Aktywni górą!”.
Dopełnieniem zajęć był krótki quiz przeprowadzony przez przedstawicielkę LPI, sprawdzający wiedzę z przeprowadzonych zajęć. Młodzież, która najlepiej poradziła sobie z pytaniami otrzymała upominki ufundowane przez Lokalny Punkt Informacji Funduszy Europejskich.

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

dla klas maturalnych

odbędzie się 28 kwietnia 2023r o godz. 9:00 w sali konferencyjnej.

21 kwietnia uczniowie klas pierwszych wysłuchali prelekcji z udziałem przedstawiciela Straży Miejskiej w Bełchatowie na temat: „Chemiczna pułapka – narkotyki i dopalacze” dotyczącej zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających . Natomiast uczniowie klas czwartych wysłuchali prelekcji na temat „Odpowiedzialność prawna dorosłych”.