EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW ZSP 2 w Bełchatowie

 

26.08.2020r. (ŚRODA) – godz. 9.00 - MATEMATYKA,

                                                              GEOGRAFIA

                                                              ZASADY ŻYWIENIA

                                                              PODSTAWY GASTRONOMII

                                                              OBSŁUGA KONSUMENTA                           

                                         godz. 12.00 - JĘZYK POLSKI,

                                                                JĘZYK ANGIELSKI,

                                                                PRZYGOTOWANIE DAŃ

                                                                WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły.

Uwaga!!!
Uczniowie i absolwenci przystępujący do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 są zobowiązani do zapoznania się z informacjami zamieszczanymi w zakładce egzamin zawodowy, w szczególności z harmonogramem i wytycznymi dla uczniów.

 

Dni 08.06.2020r - 12.06.2020r są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach biblioteka szkolna - nieczynna.

MATURZYSTO  PAMIĘTAJ !!!

 1. Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, należy zachować odpowiedni odstęp
  (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.
 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.
 3. Po szkole należy poruszać się tylko w maseczce. Można ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.
 4. Wejście do sali egzaminacyjnej tylko za okazaniem dowodu osobistego.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego (zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE) itd.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KAKULATORÓW!!!

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. W dniach 08, 09, 10 czerwca 2020 r. (egzamin pisemny z: języka polskiego PP, matematyki PP, języka angielskiego PP) zdający wchodzą do szkoły o ściśle określonych godzinach,
  wg harmonogramu:

 

Wejście

Godzina

Klasa

Główne

8.15

4ad

8.25

4lr

8.35

Absolwenci z lat poprzednich zdający egzamin
w „starej formule”

Przy drugiej klatce schodowej

8.15

4g

8.25

4hf

8.35

Absolwenci z lat poprzednich zdający egzamin
w „nowej formule”

 

 1. Na pozostałe egzaminy zdający zgłaszają się najpóźniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, tj. 8.30, 13.30.
 2. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Jeśli to możliwe, prosimy nie wnosić na teren szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów (torby, plecaki, okrycia wierzchnie itp.). W indywidualnych przypadkach rzeczy będą zabezpieczone w wyznaczonej sali.