INFORMACJE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW NA SESJĘ CZERWIEC- LIPIEC 2021

Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych w FORMUŁACH 2012, 2017 i 2019 dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Egzamin zawodowy - informacje(po przekierowaniu na stronę OKE w Łodzi znajdziecie harmonogramy egzaminów w poszczególnych formułach,  informacje o sposobie  organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązującą w danym roku szkolnym, załączniki do informacji zawierające formularze deklaracji ).

Formularze deklaracji są dostępne również na stronie internetowej szkoły w zakładce Egzamin zawodowy - informacje.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA SESJĘ CZERWIEC - LIPIEC 2021 UPŁYWA 7 LUTEGO 2021.

(absolwenci z lat poprzednich, uczniowie klasy: 3dg - grupa d i g, 3fk- grupa k, 2dhG - grupa h, 2arG - grupa a i grupa r).

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021  UPŁYWA 8 KWIETNIA 2021.

(termin ogłoszenia wyników egzaminów oraz przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń - luty 2021 przypada na dzień  31 marca 2021).  

 

Wypełnione deklaracje składamy osobiście u kierowników szkolenia praktycznego (wymagany dowód osobisty lub tymczasowy, nie posiadający dowodu okazują legitymację szkolną).

 

Po pomoc w wypełnianiu deklaracji można się zgłosić do wychowawcy klasy.

Obchody Dnia Patrona Szkoły

W celu upamiętnienia 158 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i wybitnego przywódcy Romualda Traugutta - patrona naszej szkoły

polecamy do obejrzenia film:

oraz prezentację multimedialną