Maturzyści !

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi egzaminu maturalnego obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram egzaminów maturalnych

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów

 

MATURZYSTO PAMIĘTAJ!!!

  1. Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos maseczką.
  2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.
  3. Po szkole należy poruszać się w maseczce zakrywającej usta i nos. Można ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.
  4. Wejście do sali egzaminacyjnej tylko za okazaniem dowodu osobistego.
  5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem) oraz przyborów pomocniczych, tj. linijki, cyrkla, lupy, kalkulatora prostego (zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE).

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KALKULATORÓW!!!

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

  1. W dniach 04 maja (egzamin pisemny z języka polskiego PP), 05 maja (egzamin pisemny z matematyki PP), 06 maja (egzamin pisemny z języka angielskiego PP) zdający wchodzą do szkoły o ściśle określonych godzinach wg harmonogramu:

 

Wejście

Godzina

Klasa

 

Główne

8.00

4ad

8.10

4hf

8.20

Absolwenci z lat poprzednich

Przy drugiej klatce schodowej

8.00

4g

8.10

4lr

 


Na pozostałe egzaminy zdający zgłaszają się najpóźniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, tj. 8.30, 13.30 i wchodzą wejściem głównym. 

  1. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.
  2. Jeśli to możliwe, prosimy nie wnosić na teren szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów (torby, plecaki, okrycia wierzchnie, telefony, itp.). w indywidualnych przypadkach rzeczy będą zabezpieczone w wyznaczonej sali.

Dni Otwarte, to bardzo ważne wydarzenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim, podczas którego swoją ofertę prezentują wszystkie kierunki studiów.

W tym roku, z uwagi na wyjątkowe okoliczności, nasze cykliczne wydarzenia odbywają się formie online.

27.04.2021 r., o godz. 17:00 wszystkich kandydatów na studia serdecznie zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty dla kierunków:
- Finanse i Rachunkowość
- Zarządzanie
- Logistyka
- Ekonomia

W programie wydarzenia znajduje się m.in. prelekcja pt. "Współczesne uwarunkowania logistyki - rozwój, infrastruktura, środki".

Dołącz do nas 27 kwietnia, dowiedz się więcej o perspektywach pracy po ukończeniu studiów, praktykach, rekrutacji i poznaj naszą ofertę dydaktyczną!

- Studiuj z nami!

- Rekrutacja już od 1 czerwca!

- www.unipt.pl

- START: 27.04.2021, godz. 17:00

- WSTĘP WOLNY !!!

- LINK DO WYDARZENIA: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ad9aa308fa8224b1eb7647bc2dc777846%40thread.tacv2%2F1619085149343%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d4b84cbc-63ec-477e-8c24-4dec8a5a3645%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=28e2f94f-3e6b-4032-95ef-8c0e2cdc15ee&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

UWAGA! Zalecamy, aby dołączać do wydarzenia za pośrednictwem przeglądarki Microsoft Edge lub bezpośrednio poprzez aplikację Microsoft Teams

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej

 „Jeśli zapomnę o Nich

Ty,  Boże zapomnij o mnie”

                            Adam Mickiewicz

 

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych, oficerów i policjantów, z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.