Informujemy, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie przeprowadzona została dekontaminacja pomieszczeń i sprzętów.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli zostają zawieszone zajęcia dla części klas (uczniowie nie przychodzą do szkoły, uczą się zdalnie):
- klasa 2fk w dniach 28.09.2020 r. – 01.10.2020 r.
- klasy: 1al, 1dg, 2arG, 2fgG, 2lG, 2dh, 3fk, 3ar, 3hf, 4ad, 4g, 4hf, 4lr
              w dniach 28.09.2020 r. – 02.10.2020 r.
Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie klas: 2dhG, 3l, 1hr, 2al, 2rg, 1fk, 2fkG przychodzą do szkoły
i realizują zajęcia stacjonarnie.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o systematyczne sprawdzanie korespondencji w dzienniku elektronicznym.

Salon Maturzystów on-line  2020 ...

to najlepsze miejsce na podejmowanie mądrych decyzji dotyczących przyszłości.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia.

Można skorzystać z zasobów w STREFIE UCZNIA, RODZICA I NAUCZYCIELA.

www.salon maturzystów.pl/2020

Polecam, doradca zawodowy.

Nowoczesna pracownia geograficzna

  

Powiat Bełchatowski korzystając z możliwości pozyskania środków dla placówek oświatowych, jakie daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystąpił do konkursu w ramach Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w celu zmodernizowania jednej z pracowni szkoły. Tym samym na podstawie umowy o dofinansowanie w naszej szkole powstała nowa pracownia geograficzna.
Zakupione meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane podczas zajęć z geografii, która jest realizowana w ZSP Nr 2 w Bełchatowie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W nowej pracowni te zagadnienia będzie można przedstawić w atrakcyjny sposób, a szeroki zakres pomocy multimedialnych sprawi, że lekcje geografii staną się niezapomnianą przygodą.
Łączna wartość zadania wyniosła 38 321,77 zł, z czego 28 321,77 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 10.000,00 zł udział własny powiatu.

Czytaj więcej: Nowoczesna pracownia geograficzna

Ogłoszenie!!!

1 października o godz. 9.30

odbędzie się w naszej szkole akcja krwiodawstwa.

                  Zapisy i szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej!                  

Serdecznie zapraszamy pełnoletnich uczniów!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września 2020r. o godz.14.00.

Zdający proszeni są o zgłoszenie się o godz. 13.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE)

Na egzamin zdający przychodzą w maseczce. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.