Drodzy nauczyciele!

Dziękując Wam za codzienny trud, wrażliwość na nasze potrzeby, poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę zapraszamy do obejrzenia prezentacji o historii i teraźniejszości Dnia Edukacji Narodowej.

Samorząd Uczniowski

 Konsultacje i spotkania z rodzicami uczniów ZSP 2 w Bełchatowie w dn.15.10.2020r. - ODWOŁANE.

  

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS

NA „NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2020/2021"

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie pasji czytelniczych,
- podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,
- zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Czas trwania konkursu – cały rok szkolny 2020/2021.
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na apelu podsumowującym rok szkolny.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę  oraz dyplom.

 

GRATULACJE DLA STYPENDYSTÓW !!!

Dwudziestu trzech uczniów z naszego powiatu otrzymało stypendia motywacyjne za wyniki w nauce osiągnięte w minionym roku szkolnym. Wśród nich oczywiście nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Gratulujemy: Katarzynie Banasiak, Oliwii Krzysztofik, Blance Górnej, Karolinie Cieślak oraz Klaudii Rózik !

  Świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym będą wydawane 30.09.2020r. od godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że po odbiór świadectwa należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.