Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2020r.  

Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo, w związku z trwającą wciąż pandemią Koronawirusa (Covid-19), rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się wg ustalonego harmonogramu : 

Klasy I - sala gimnastyczna godz. 9.00.

Klasy II - spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych  o godz. 10.00.

Klasy III - spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych  o godz. 10.30.

Klasy IV - spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych  o godz. 11.00.

Uczniowie powinni być wyposażeni w maseczkę, a także muszą zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły).

W związku z Covid-19, rodzice uczniów pozostają przed budynkiem szkoły.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z sesji czerwiec - lipiec 2020 r. odbędzie się w dniu   31 sierpnia 2020 r.

Uczniowie odbierają świadectwa i dyplomy indywidualnie od godz. 12 w sekretariacie szkoły zachowując reżim sanitarny.

Termin składania deklaracji na kolejną sesję egzaminacyjną styczeń - luty 2021

dla uczniów, kształconych zgodnie z podstawą programową 2012

(kwalifikacje jednoliterowe)

do 11 września 2020 r.

dla uczniów, kształconych zgodnie z podstawą programową 2017

(kwalifikacje dwuliterowe)

do 15 września 2020 r.

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW ZSP 2 w Bełchatowie

 

26.08.2020r. (ŚRODA) – godz. 9.00 - MATEMATYKA,

                                                              GEOGRAFIA

                                                              ZASADY ŻYWIENIA

                                                              PODSTAWY GASTRONOMII

                                                              OBSŁUGA KONSUMENTA                           

                                         godz. 12.00 - JĘZYK POLSKI,

                                                                JĘZYK ANGIELSKI,

                                                                PRZYGOTOWANIE DAŃ

                                                                WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły.

OGŁOSZENIE!

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego  - 11 sierpnia 2020r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach  - 11 sierpnia 2020r.

4 ad – godz. 13.00

4g – godz. 13.20

4 hf – godz. 13.40

4 lr – godz. 14.00

Absolwenci z lat ubiegłych – od godz. 14.30

Absolwenci uprawnieni do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym proszeni są o złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załączniki poniżej) do dnia 13 sierpnia 2020r. do godz. 15.30.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – „nowa” matura (załącznik 7a) - pobierz

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – „stara” matura (załącznik 7b) - pobierz

Komunikat w sprawie wglądów do prac z dnia 10.08.2020

Uwaga!!!
Uczniowie i absolwenci przystępujący do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 są zobowiązani do zapoznania się z informacjami zamieszczanymi w zakładce egzamin zawodowy, w szczególności z harmonogramem i wytycznymi dla uczniów.