Ułatwienia dostępu

19 maja młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do parku rozrywki Energylandia 🙂wyjazd okazał się strzałem w dziesiątkę🤪🤪
  
 

 Mamy to!

Nasza uczennica Amelia Szczegodzińska z klasy 3 FK zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Sprawny w zawodzie -fryzjer" spośród 16 laureatów eliminacji Wojewódzkich. Konkurs zorganizowany przez KG OHP w Warszawie. Konkurs składał się z dwóch etapów: części teoretycznej oraz praktycznej, suma punktów z obu części stanowiła punktację końcową w danej kategorii.

 

    

 

  

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE BEZ TAJEMNIC”

                   

  
W dniu 12.05.2023r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Bełchatowie zorganizowali dla młodzieży z Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie w ZSP nr 2 zajęcia pt. „Fundusze Europejskie bez tajemnic” w związku z obchodami w dniach 12-14 maja 2023r. Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników na temat Funduszy Europejskich oraz  możliwości jakie niosą one dla młodych ludzi. Na spotkanie została zaproszona przedstawicielka Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie. Za pośrednictwem prezentacji multimedialnej „Fundusze Europejskie dla młodych” przekazała informacje mające na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi jakie mają możliwości w ramach wsparcia Unii Europejskiej. Dzięki zajęciom młodzież wie gdzie i w jaki sposób może skorzystać z Funduszy Europejskich, gdzie zgłosić się w  przypadku, gdy będą chcieli założyć własną działalność gospodarczą, podnieść swoje kwalifikacje, podjąć staż czy wziąć pożyczkę na kształcenie.
Pracownicy MCK przedstawili projekty realizowane w Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi współfinansowane przez Unię Europejską m.in. projekty w ramach programu „Gwarancji dla młodzieży” –„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” i  „Równi na rynku pracy”. Szczególną uwagę poświęcono aktualnie trwającemu projektowi „Aktywni górą!”.
Dopełnieniem zajęć był krótki quiz przeprowadzony przez przedstawicielkę LPI, sprawdzający wiedzę z przeprowadzonych zajęć. Młodzież, która najlepiej poradziła sobie z pytaniami otrzymała upominki ufundowane przez Lokalny Punkt Informacji Funduszy Europejskich.

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SLEEVEFACE”

Z przyjemnością informujemy, że szkolny konkurs „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Nadesłane prace były bardzo ciekawe i wskazywały na dużą pomysłowość i zaangażowanie twórców.

Oto zwycięzcy i wyróżnieni:

I miejsce – Agata Śpionek kl. 1r                            II miejsce – Klaudia Sopalak kl. 3hr

                            

 

Wyróżnienia:

Daria Dąbkowska kl.1r.                                             Monika Madej – kl.1hf