Administracja


Gapanowicz Maria - główny księgowy
Makowczyńska Maria - kierownik gospodarczy
Kaczorowska Barbara - specjalista ds. kadr
Kołatek Małgorzata - samodzielny referent
Oset Ewelina - specjalista ds. płac
Kozłowska Zdzisława - specjalista ds. administracyjno - biurowych
Kozłowska Zdzisława - inspektor ds. BHP
Zarzycka Ewa - sekretarz szkoły