Ułatwienia dostępu

Szkolny zestaw podręczników

Wykaz podręczników dla poszczególnych zawodów obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w Bełchatowie:

- technik ekonomista - pobierz
- technik geodeta  - pobierz
- technik hotelarstwa - pobierz
- technik usług fryzjerskich - pobierz
- technik żywienia i usług gastronomicznych - pobierz
- technik logistyk  - pobierz
- technik reklamy - pobierz

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Bełchatowie:

- fryzjer - pobierz
- kucharz - pobierz