Ułatwienia dostępu

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to prestiżowy zawód dający szerokie możliwości. Analiza ofert pracy wskazuje,
że w każdym roku wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów
w zakresie rozliczeń finansowych, kadrowo-płacowych, sprzedaży
i marketingu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

EKA.04.  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05.  Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej

                 jednostek organizacyjnych

Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się w pracowniach szkolnych, natomiast praktyki zawodowe w bankach i u przedsiębiorców.

Technik ekonomista potrafi:

  • planować i prowadzić działalność gospodarczą,
  • prowadzić korespondencję biurową,
  • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe oraz gospodarkę magazynową,
  • prowadzić księgowość i finanse małej firmy,
  • obsługiwać programy biurowe, sprzedażowo-magazynowe, kadrowo-płacowe i finansowo-księgowe.
Absolwent znajdzie pracę
  • w każdym przedsiębiorstwie,
  • w bankach, biurach podatkowych, instytucjach ubezpieczeniowych,
  • we wszystkich urzędach administracji publicznej.

Po zdanym egzaminie maturalnym, absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

Okres nauki

5 lat

Przedmiot rozszerzony 

Język angielski