Ułatwienia dostępu

TECHNIK HOTELARSTWA

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością,
to czas najwyższy poszukiwania już sfinalizować! Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie.
Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:  

HGT.03.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06.  Realizacja usług w recepcji

Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się w pracowniach szkolnych, natomiast praktyki zawodowe w renomowanych hotelach.

Technik hotelarstwa potrafi:

 • prowadzić hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy, SPA,
 • organizować usługi hotelarskie oraz usługi dodatkowe,
 • przygotowywać i prezentować oferty turystyczne, organizować eventy,
 • prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich.

 

Absolwent znajdzie pracę

 • w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowym
  i zakładach uzdrowiskowych,
 • jako pilot wycieczek krajowych
  i zagranicznych,
 • w biurach podróży
  i informacji turystycznej,
 • w instytucjach promujących turystykę.

 

Po zdanym egzaminie maturalnym, absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

Okres nauki

5 lat

Przedmiot rozszerzony 

Język angielski