Ułatwienia dostępu

TECHNIK REKLAMY

REKLAMA I MARKETING SĄ WSZĘDZIE!

Działalność reklamowa jest realizowana w każdym nowocześnie prowadzonym przedsiębiorstwie. To sprawia, że zawód technika reklamy jest coraz bardziej poszukiwany.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się w pracowniach szkolnych, natomiast praktyki zawodowe w agencjach reklamowych.

Technik reklamy potrafi:

  • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
  • sporządzać budżet kampanii reklamowych,
  • stosować grafikę komputerową w tworzeniu reklamy,
  • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej.
Absolwent znajdzie pracę
  • w reklamie i marketingu,
  • w agencjach public relations,
  • w mediach lub środkach masowego przekazu,
  • przy produkcji filmów i gier komputerowych.

 

Po zdanym egzaminie maturalnym, absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

Okres nauki

5 lat

Przedmiot rozszerzony 

Język angielski