Ułatwienia dostępu

KUCHARZ

Kucharz to idealny zawód dla wszystkich, którzy chcą realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej. Nowe trendy
w działalności usługowej, zmiana trybu życia i nawyków społeczeństwa, powodują, że zawód kucharza staje się zawodem dobrze płatnym, bardzo poszukiwanym i modnym.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na podstawie umów zawartych między uczniem a pracodawcą w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Uczniowie posiadają status „młodocianego pracownika”.

Kucharz potrafi:

  • sporządzać potrawy i napoje,
  • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne,
  • kreatywnie łączyć smaki,
  • profesjonalnie dekorować potrawy i przygotowywać je do ekspozycji,
  • przestrzegać zasad racjonalnego żywienia.
Absolwent znajdzie pracę
  • w restauracjach, hotelach, barach, punktach małej gastronomii,
  • w stołówkach i szpitalach,
  • w firmach cateringowych,
  • lub może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

 

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć kształcenie w 2- letniej szkole branżowej II stopnia, zdobywając wykształcenie średnie i dyplom technika.

 

Okres nauki

3 lata

Nauczany język

Język angielski