Ułatwienia dostępu

TECHNIK GEODETA

Technik geodeta to prestiżowy zawód dający szerokie możliwości. Współczesna geodezja współpracuje
z różnymi dziedzinami wiedzy
i przemysłu, np.: architektura, budownictwo, drogownictwo, górnictwo, administracja, wojsko itp. Zadaniami geodezji są również regulacje stanu prawnego nieruchomości.

W przyszłym roku szkolnym w ZSP nr 2 w Bełchatowie zostanie wdrożona innowacja programowa dla kierunku technik geodeta.
Absolwenci szkół podstawowych, którzy zapiszą się na nowy kierunek: technik geodeta z wyceną nieruchomości, zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku geodety oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.
DWA ZAWODY -

WIELE MOŻLIWOŚCI.

ZAPRASZAMY.

 

Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych, natomiast praktyki zawodowe
u przedsiębiorców.

Technik geodeta potrafi:

 • ustalać przebieg granic gruntów i wyceniać nieruchomości,
 • dokonywać obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych (dróg, mostów, hal, budynków itp.)
 • sporządzać mapy i kosztorysy prac geodezyjnych,
 • obsługiwać specjalistyczny sprzęt geodezyjny.
Absolwent znajdzie pracę
 • firmach geodezyjnych
  i kartograficznych,
 • w urzędach miast, gmin i powiatów,
 • w dużych przedsiębiorstwach budowlanych
  i wydobywczych,
 • przy projektach unijnych.

 

Po zdanym egzaminie maturalnym, absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

Okres nauki

5 lat

Przedmiot rozszerzony 

Język angielski