Ułatwienia dostępu

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla wszystkich, którzy chcą realizować swoje pasje kulinarne, poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się w pracowniach szkolnych, natomiast praktyki zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi:

  • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne,
  • kreatywnie łączyć smaki różnych potraw i napojów,
  • planować jadłospisy zgodnie z zasadami żywienia,
  • organizować przyjęcia i usługi cateringowe,
  • zarządzać zakładem gastronomicznym.
Absolwent znajdzie pracę
  • szef kuchni,
  • manager zakładu gastronomicznego,
  • dietetyk, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, 
  • organizator imprez okolicznościowych, 
  • organizator usług cateringowych.

 

Po zdanym egzaminie maturalnym, absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

Okres nauki

5 lat

Przedmiot rozszerzony 

Język angielski