Ułatwienia dostępu

MATURZYSTO  PAMIĘTAJ !!!

 1. Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, należy zachować odpowiedni odstęp
  (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.
 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.
 3. Po szkole należy poruszać się tylko w maseczce. Można ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.
 4. Wejście do sali egzaminacyjnej tylko za okazaniem dowodu osobistego.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego (zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE) itd.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KAKULATORÓW!!!

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. W dniach 08, 09, 10 czerwca 2020 r. (egzamin pisemny z: języka polskiego PP, matematyki PP, języka angielskiego PP) zdający wchodzą do szkoły o ściśle określonych godzinach,
  wg harmonogramu:

 

Wejście

Godzina

Klasa

Główne

8.15

4ad

8.25

4lr

8.35

Absolwenci z lat poprzednich zdający egzamin
w „starej formule”

Przy drugiej klatce schodowej

8.15

4g

8.25

4hf

8.35

Absolwenci z lat poprzednich zdający egzamin
w „nowej formule”

 

 1. Na pozostałe egzaminy zdający zgłaszają się najpóźniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, tj. 8.30, 13.30.
 2. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Jeśli to możliwe, prosimy nie wnosić na teren szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów (torby, plecaki, okrycia wierzchnie itp.). W indywidualnych przypadkach rzeczy będą zabezpieczone w wyznaczonej sali.

 

Dni 08.06.2020r - 12.06.2020r są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach biblioteka szkolna - nieczynna.

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW!!!

Od 08 czerwca 2020 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne w terminie głównym, zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Listy zdających egzaminy maturalne dostępne będą na drzwiach przy II klatce schodowej, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w dniu egzaminu - przy wejściach do budynku szkoły.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa absolwenci wchodzą na egzamin wejściem:

-  głównym (klasa 4 ad, 4 lr i absolwenci z lat ubiegłych zdający „starą maturę”) 

- przy drugiej klatce schodowej (klas 4 g i 4 hf i absolwenci z lat ubiegłych zdający „nową maturę”).

Wytyczne i informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku:

Harmonogram egzaminu maturalnego - pobierz

Dozwolone materiały i przybory piśmiennicze - pobierz

MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA MATURZYSTÓW - MATURA 2020 - pobierz