GRATULACJE DLA STYPENDYSTÓW !!!

Dwudziestu trzech uczniów z naszego powiatu otrzymało stypendia motywacyjne za wyniki w nauce osiągnięte w minionym roku szkolnym. Wśród nich oczywiście nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Gratulujemy: Katarzynie Banasiak, Oliwii Krzysztofik, Blance Górnej, Karolinie Cieślak oraz Klaudii Rózik !

  

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS

NA „NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2020/2021"

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie pasji czytelniczych,
- podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,
- zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Czas trwania konkursu – cały rok szkolny 2020/2021.
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na apelu podsumowującym rok szkolny.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę  oraz dyplom.

 

   

Informujemy, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie przeprowadzona została dekontaminacja pomieszczeń i sprzętów.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli zostają zawieszone zajęcia dla części klas (uczniowie nie przychodzą do szkoły, uczą się zdalnie):
- klasa 2fk w dniach 28.09.2020 r. – 01.10.2020 r.
- klasy: 1al, 1dg, 2arG, 2fgG, 2lG, 2dh, 3fk, 3ar, 3hf, 4ad, 4g, 4hf, 4lr
              w dniach 28.09.2020 r. – 02.10.2020 r.
Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie klas: 2dhG, 3l, 1hr, 2al, 2rg, 1fk, 2fkG przychodzą do szkoły
i realizują zajęcia stacjonarnie.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o systematyczne sprawdzanie korespondencji w dzienniku elektronicznym.

  Świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym będą wydawane 30.09.2020r. od godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że po odbiór świadectwa należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Salon Maturzystów on-line  2020 ...

to najlepsze miejsce na podejmowanie mądrych decyzji dotyczących przyszłości.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia.

Można skorzystać z zasobów w STREFIE UCZNIA, RODZICA I NAUCZYCIELA.

www.salon maturzystów.pl/2020

Polecam, doradca zawodowy.